Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Ηράκλειο 06-08/10/2017

Αναλυτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα (pdf)

  

Παρασκευή 06/10/2017 ( Βίντεο παρουσιάσεων )

 

 

15:30-16:30

Εγγραφές

16:30-17:00

Εισαγωγή

17:00-21:00     Συντονιστές: Δ. Μπούμπας, Κ. Μποκή

 

17:00-18:00

Ανοσολογία στη Σύγχρονη Παθολογία 

Δ. Μπούμπας, Καθηγητής Παθολογίας, EKΠΑ

Συνεργάτης Ερευνητής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών- Ακαδημία Αθηνών, Εργ. Αυτοανοσίας & Φλεγμονής

18:00-19:00

Κεντρικά επιτεύγματα της ανοσολογίας

Π. Βεργίνης, Ερευνητής Γ’, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών- Ακαδημία Αθηνών, Εργ. Αυτοανοσίας & Φλεγμονής 

 

19:00-20:00

«Bench to bed-side»: επιτυχή παραδείγματα και αποτυχίες θεραπευτικών

παραγόντων βασισμένων σε  ζωικά πειραματικά δεδομένα

Π. Σιδηρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

[From bench to bed-side: successful treatment paradigms for inflammatory

arthritis (P. Sidiropoulos)]

20:00-21:00

Επισκόπηση της έμφυτης (μη ειδικής) ανοσίας: σκοπός, δραστικά κύτταρα και

μηχανισμοί 

Γ. Χαμηλός, Αναπλ. Καθηγητής Παρασιτολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης [Overview of Innate Immunity (aim, effector cells and mechanisms) 

(G. Chamilos)]

   

21:00

Δείπνο υποδοχής

 

Σάββατο 07/10/2017  Βίντεο παρουσιάσεων )

 

 

 

9:00-11:15       Συντονιστές: Π. Βεργίνης, Ε. Ανδρεάκος

9:00-9:45

Αναγνώριση και απάντηση σε εξωγενή παθογόνα (ιοί, βακτήρια,

ενδοκυττάρια παθογόνα)

Ε. Ανδρεάκος, Ερευνητής Β’, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών- Ακαδημία Αθηνών, Εργ. Κλινικής, Πειραματικής, Χειρουργικής και Μεταφραστικής

‘Ερευνας

[Sensing the pathogens: Viruses, bacteria, intracellular pathogens  (E. Andreakos)]

9:45-10:30

Γενετικές βλάβες από την χρόνια φλεγμονή στην ιστική καταστροφή

Γ. Γαρίνης, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας-Παν/μιο Κρήτης, Συνεργαζόμενο μέλος, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

[Genetic damages from chronic inflammation to tissue destruction (G. Garinis)]

10:30-11:15

 Αναγνώριση και παρουσίαση αντιγόνου, ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων

Θ. Αλισσάφη ,  Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών- Ακαδημία Αθηνών, Εργαστήριο Αυτοανοσίας & Φλεγμονής  

[Antigen Presentation, sensing the pathogen, T Cell Activation]

 

   

11:15-11:45

Διάλειμμα

   

11:45-14:00     Συντονιστές: Δ. Καρδάσης, Γ. Ξάνθου

 

11:45-12:30

Δραστικά Τ λεμφοκύτταρα (TH1, TH2, TH17) και η βιολογική δράση των

κυτταροκινών 

 Γ. Ξάνθου,  Ερευνήτρια Γ’, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών- Ακαδημία Αθηνών, Εργ. Αυτοανοσίας & Φλεγμονής

[T Cell Effector Function (TH1, TH2, TH17) and Cytokine Biology]

12:30-13:15

Β λεμφοκύτταρα: ανάπτυξη, ενεργοποίηση και ο ρόλος τους στις

ανοσοαποκρίσεις 

Ι. Χατζηδάκης, PhD, Διδάκτωρ Ανοσολογίας

(B cell development, activation and effector functions.) 

13:15-14:00

Ανοσολογική ανοχή και αυτοανοσία: γνώση από τα ζωικά μοντέλα και

μονογονιδιακά αυτοάνοσα νοσήματα του ανθρώπου

Π. Βεργίνης, Ερευνητής Γ’, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών- Ακαδημία Αθηνών, Εργ. Αυτοανοσίας & Φλεγμονής

[Tolerance and Autoimmunity: Lessons from Animals Models and monogenetic

human autoimmune disease /immune deficiencies (P. Verginis)]

 

14:00-15:30

Ελαφρύ Γεύμα

   

15:30- 17:45    Συντονιστές: Π. Μήτσιας, Π.Σιδηρόπουλος

 

 

 

15:30-16:15

Ο ρόλος των κυτταροκινών στην ανάπτυξη αυτοανοσίας: TNFa, IL-6, IL-17, IL12-23, IL-1

Γ. Μπερτσιάς, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

[Role of cytokines in shaping autoimmunity: TNFa, IL-6, IL-17, IL12-23, IL1  (G. Bertsias)]

16:15-17:00

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι Εντέρου (ΙΦΝΕ): Από την διαταραχή της

βλεννογονικής ομοιοστασίας στην αυτο-φλεγμονή.

Β. Βαλάτας, Γαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακή Κλινική Γαστρεντερολογίας, Ηράκλειο

17:00-17:45   

Φλεγμονώδη/Απομυελινωτικά νοσήματα του ΚΝΣ: Από την παθογένεια προς

νέες θεραπείες 

Δ. Παπαδόπουλος, MD, PhD, FEBN. Νευρολόγος- Νευροανοσολόγος Διευθυντής νευρολογικού τμήματος και υπεύθυνος ιατρείου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 

   

17:45-18:15   

Διάλειμμα 

 

   

18:15-20:30     Συντονιστές: Ε. Φράγκου, Α. Ρέπα Ανοσοπαθογένεια συστηματικών νοσημάτων του ανθρώπου: [Immunopathogeneisis of human diseases: old concepts, novel pathways]

 

-18:15-19:00

-19:00-19:45

-19:45-20:30

        

 

Ρευματοειδής Αρθρίτιδα

Π. Σιδηρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

 

Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Ε. Φράγκου, Νεφρολόγος, Νεφρολογική Κλινική και  Μεταμοσχευτικό Κέντρο Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κύπρου

 

Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα

Π. Σκένδρος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή-Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

   

21:00

 Δείπνο

 

 

Κυριακή 08/10/2017 ( Βίντεο παρουσιάσεων )

 

 

9:00- 11:00     Συντονιστές Β. Τζαβάρα, Α. Μπανός

Βασικές ανοσολογικές τεχνικές για κλινικούς (Basic technics given for clinicians)

 

09:00-09:45

09:45-10:30

ELISA, FACS, PCR, rtPCR

Β. Τζαβάρα, Κλινική Ανοσολόγος, Δ/ντρια Γ’ Παθολογικής Κλινικής, ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο/Μπενάκειο

 

 

 

Omics” σε αυτοάνοσα νοσήματα

Α. Μπανός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών- Ακαδημία Αθηνών, Εργαστήριο Αυτοανοσίας & Φλεγμονής

   

10:30-11:00

Διάλειμμα 

   

11:00-14:00     Συντονιστές: Π. Σιδηρόπουλος, Π. Βεργίνης, Γ. Μπερτσιάς, Ε. Φράγκου “Flipped classes” (απαντήσεις σε ερωτήματα συμμετεχόντων)

 

 

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

-RA

-SLE

-Biologics in rheumatic diseases

 

CLINICAL IMMUNOLOGY CRETE 2017 LOGO