Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης


Η Ρευματολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ έχει επιλεγεί ως ελληνικό κέντρο αναφοράς για συμμετοχή σε διεθνείς κλινικές μελέτες φάσης ΙΙ, ΙΙΙ & ΙV νέων θεραπειών για ρευματολογικά νοσήματα. Έχουμε αναπτύξει ομάδα κλινικής έρευνας με επικεφαλή (
principalinvestigator) τον Δ/τη Π. Σιδηρόπουλο, και μέλη τον ιατρό Μ. Τζανακάκη (sub-invastigator), την εξειδικευμένη νοσηλεύτρια (study coordinator, studynurse) Ε. Καμπουράκη και ερευνητές (sub-investigators) τους ειδικούς ιατρούς της κλινικής (Γ. Μπερτσιάς, Ν. Αυγουστίδης, Α. Ρέπα).

Σκοπός της συμμετοχής μας σε αυτές είναι να απολαμβάνουν οι ρευματοπαθείς της Κρήτης καινοτόμες θεραπείες από τους πρώτους στη Ελλάδα και ταυτόχρονα με ρευματοπαθείς της Ευρώπης και Β. Αμερικής. Ταυτόχρονα, παρακολουθούνται σύμφωνα με τους κανόνες της «ορθής κλινικής πρακτικής» και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.

Τι είναι κλινική μελέτη:

Είναι μια επιστημονική έρευνα που στόχο έχει να επεκτείνει την ιατρική γνώση και να βελτιώσει τις θεραπευτικές επιλογές.

Πώς προστατεύστε κατά τη συμμετοχή σας σε μια μελέτη:

Όλες οι μελέτες πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού Νος. Ηρακλείου. Οι ερευνητές δεν αυτοσχεδιάζουν αλλά δρουν μέσα στα αυστηρά πλαίσια του πρωτοκόλλου της μελέτης και ελέγχονται τακτικά.

Υπάρχουν 2 είδη κλινικών μελετών:

   1. Οι παρεμβατικές μελέτες, στις οποίες μελετάται η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια νέων θεραπειών. Σε αυτές τα φάρμακα χορηγούνται δωρεάν από την φαρμακευτική εταιρία και οι ασθενείς παρακολουθούνται σύμφωνα με ένα τακτικό (ανά 1-3 μήνες), δωρεάν πρόγραμμα παρακολούθησης στην κλινική.

   2. Οι μελέτες παρακολούθησης, στις οποίες ασθενείς που λαμβάνουν εγκεκριμένες θεραπείες που συνταγογραφούνται από τον ιατρό τους, παρακολουθούνται στην κλινική σύμφωνα με τους κανόνες της συνήθους κλινικής πρακτικής. Σε αυτούς δεν εφαρμόζονται επιπρόσθετες διαδικασίες παρακολούθησης.

Ποια νοσήματα αφορούν οι κλινικές μελέτες;

Ρευματοειδή αρθρίτιδα, Ψωριασική αρθρίτιδα, Αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ουρική αρθρίτιδα.

Ποιοι ασθενείς συμμετέχουν;

Συμμετέχουν οικειοθελώς μετά από ενημέρωση, ασθενείς της κλινικής αλλά και ιδιωτών ρευματολόγων που παραπέμπονται.

Γιατί να συμμετέχει ένας ασθενής σε κλινική μελέτη;

  •        Διότι απολαμβάνει την πλέον σύγχρονη θεραπεία και δέχεται ιατρική φροντίδα σύμφωνα με την τρέχουσα ορθή κλινική πρακτική από εξειδικευμένη ομάδα
  •           Υποβάλλεται σε τακτικό κλινικό-εργαστηριακό έλεγχο δωρεάν.
  •          Προάγει τη γνώση σχετικά με την ασθένειά του με αποτέλεσμα να ωφελείται ο ίδιος αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

Ποια ερωτήματα πρέπαι να σας έχουν απαντήσει πριν συμμετέχεται σε κλινική μελέτη:

  • Ποιος πραγματοποιεί την μελέτη;
  • Ποιο είναι το αντικείμενο;
  • Τι πρέπει να κάνω κατά τη διάρκεια της μελέτης;
  • Ποιες οι πιθανές παρενέργειες των φαρμάκων;
  • Πόσο συχνά πρέπει να έρχομαι και πόσο διαρκεί η επίσκεψη;


Επικοινωνία:

Αν είστε ιατρός ή ασθενής που ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε με:

  • Π. Σιδηρόπουλο (2810 392024)
  • Μ. Τζανακάκη (2810 392062, 392036)