Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης


patientcare380x260 crop380w

Νοσηλευτικό Προσωπικό
Ε. Καλογιαννάκη, Νοσηλεύτρια
Μ. Τεριζάκη, Νοσηλεύτρια
Μ. Ζαφειρίου, Νοσηλευτής
Α. Κουντούρη, Νοσηλεύτρια
M. Νικολουδάκη, Νοσηλεύτρια
M. Πορτοκαλλίδου, Νοσηλεύτρια