Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης


Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου λειτουργεί η μοναδική ρευματολογική κλινική στην περιφέρεια της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.

Είναι η πρώτη αυτόνομη πανεπιστημιακή ρευματολογική κλινική της Ελλάδος. Έχει δυναμικότητα 12 κλινών, λειτουργεί με 2 επιμελητές του ΕΣΥ, 4 ειδικευόμενους. Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου ημέρας, η κλινική έχει εκπαιδεύσει 4 νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στη φροντίδα των ρευματοπαθών.

Η κίνηση της κλινικής αυξάνει σημαντικά τα τελευταία έτη. Η συνολική κίνηση το έτος 2019 ανήλθε σε 17.771 επισκέψεις.


Slide1


Με σκοπό την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η κλινική έχει αναπτύξει καινοτόμες δραστηριότητες όπως:

  1. Το Νοσοκομείο Ημέρας-Μονάδα Εγχύσεων, για τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών και βιολογικών θεραπειών.
  2. Λειτουργεί ιατρείο πρώιμης αρθρίτιδας, όπου παραπέμπονται ασθενείς με διάρκεια συμπτωματολογίας <1 έτος, με σκοπό την άμεση εκτίμηση, διερεύνηση και έναρξη αγωγής.
  3. Λειτουργούν ειδικά ιατρεία, όπως το ιατρείο νοσημάτων συνδετικού ιστού, συστηματικής σκλήρυνσης, οικογενούς Μεσογειακού πυρετού, συστηματικών αγγειϊτίδων.
  4. Χρησιμοποιούμε υπερηχογράφημα μυοσκελετικού στην καθημερινή κλινική πράξη, τόσο για διαγνωστικούς όσο και θεραπευτικούς σκοπούς.
  5. Εφαρμόζουμε στη κλινική πράξη τη διαγνωστική μέθοδο της τριχοειδοσκόπησης, σε περιπτώσεις ασθενών με αγγειοκινητικά/ισχαιμικά προβλήματα στα άκρα.

Ένα από τα κύρια ενδιαφέροντά μας είναι και η κλινική έρευνα. Για το σκοπό αυτό:

  • Οργανώνουμε Αρχείο μακροχρόνιας καταγραφής των ασθενών (Registry) που παρακολουθούμε
  • Συμμετέχουμε σε κλινικές μελέτες καινοτόμων φαρμάκων
  • Έχουμε αναπτύξει συνεργασία με άλλα κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού συμμετέχοντας σε μελέτες επιδημιολογίας, φαρμακοοικονομικής, Registry βιολογικών θεραπειών,ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας συστηματικών αυτοάνοσων νοσημάτων.