Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

Intro 2ss18

Το παρόν Σχολείο, συνέχεια του 1ου, είναι ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει την πλειονότητα της παθολογίας του μυοσκελετικού συστήματος. Εκπαιδευτές είναι ακτινολόγοι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εμπειρία στην απεικόνιση του μυοσκελετικού.

Το πλεονέκτημα του παρόντος Φροντιστηρίου είναι ότι σε αντίθεση με τις άλλες συναντήσεις απεικόνισης, όπου συνήθως καλύπτεται μέρος της παθολογίας του μυοσκελετικού, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε εξαιρετικά ευρύ φάσμα νοσημάτων και τεχνικών απεικόνισης: αρθρίτιδες, νεοπλάσματα, μεταβολικά νοσήματα, λοιμώξεις, σπάνια νοσήματα.

Το Σχολείο έχει ως στόχο:

Να γίνει υπενθύμιση των βασικών απεικονιστικών μεθόδων αλλά και των βασικών αρχών λειτουργίας των νέων «state of the art» απεικονιστικών μεθόδων που εφαρμόζονται στη διάγνωση των ασθενών με μυοσκελετικά νοσήματα.

Να αναγνωριστούν τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά συχνών ή σπανιότερων αλλά σοβαρών νοσημάτων που θα οδηγούν σε στοχευμένη διαφορική διάγνωση.

Με ενθουσιασμό σας προσκαλούμε στη συνάντηση και περιμένουμε να σας δούμε στο Ηράκλειο!

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου αντιστοιχεί σε 22 μόρια Συνεχιζόμενης

Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) που χορηγούνται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

Με εκτίμηση, 

Π. Σιδηρόπουλος 
 
Αν. Καθ. Ρευματολογίας Παν. Κρήτης
Δ/τής Ρευματολογικής Κλινικής 
Α. Καραντάνας

Καθ. Ακτινολογίας Παν. Κρήτης
Δ/τής Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης

 

                

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 29 Ιουνίου | 09:00 - 20:00

08:45 - 09:00 | Εισαγωγή – Χαιρετισμοί (Διαφάνειες)

09:00 - 10:30 | Κλινικό φροντιστήριο I: Back to basics (Βίντεο)

Συντονιστές: Α. Ρέπα, Π. Κρανιώτης

Φλεγμονώδεις αρθρίτιδες με απλά λόγια, Π. Σιδηρόπουλος (Διαφάνειες, Βίντεο)
Η Α-Β της υπολογιστικής τομογραφίας, Κ. Σπανάκης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Η Α-Β της μαγνητικής τομογραφίας, Α. Καραντάνας (Διαφάνειες, Βίντεο)

 

10:30 - 11:30 | Περιοχική Παθολογία Ι

Συντονιστές: Ν. Αυγουστίδης , Ι. Τσιφουντούδης

Γόνατο

Οστεοαρθρίτιδα κατά γόνυ αρθρώσεων: Τι θέλει να ξέρει ο κλινικός Π. Κρανιώτης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Μη τραυματικό οστεομυελικό οίδημα Κ. Σπανάκης (Διαφάνειες, Βίντεο)

 

11:30 - 12:00 | Διάλειμμα

 

12:00 - 14:00 | «Quiz» περιπτώσεων από ρευματολόγους:

Κλινικές περιπτώσεις με συζήτηση – συμμετοχή συνέδρων

Συντονιστές: Π. Σιδηρόπουλος, Κ. Πίκουλας

Παρούσιαση κλινικών περιπτώσεων, Ι. Καλλιτσάκης
Παρούσιαση κλινικών περιπτώσεων, Φ. Βενετσάνου
Παρούσιαση κλινικών περιπτώσεων, Χ. Αδαμίχου
Παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων - part1, part2, part3, part4, Π. Κυφωνίδου

 

14:00 - 15:30 | Διάλειμμα, ελαφρύ γεύμα

 

15:30 - 16:30 | Κλινικό φροντιστήριο ΙΙ: Νέες απεικονιστικές μέθοδοι στην απεικόνιση του μυοσκελετικού συστήματος

Συντονιστές: I. Δαμηλάκης, Κ. Ανδρουλάκης

Υπολογιστική τομογραφία Κ. Περισυνάκης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Μαγνητική τομογραφία Θ. Μαρής (Διαφάνειες, Βίντεο)
PET/CT Γ. Παπαδάκης (Διαφάνειες, Βίντεο)


16:30 - 17:30 | Περιοχική παθολογία ΙΙ 

Συντονιστές: Ε. Ανδρουλιδάκης, Δ. Καρόκης

Ποδοκνημική – άκρο πόδι
Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI Α. Κόζανα (Διαφάνειες, Βίντεο)
Συνήθεις ρευματολογικές παθήσεις, MRI, Ο. Παπακωνσταντίνου (Διαφάνειες, Βίντεο - part1, Βίντεο - part2)
Συνήθεις μη τραυματικές ορθοπεδικές παθήσεις, MRI, Ι. Τσιφουντούδης (Διαφάνειες, Βίντεο - part1, Βίντεο - part2)


17:30 - 18:30 | Κλινικό φροντιστήριο ΙΙΙ: Σπονδυλαρθρίτιδες

Συντονιστές: Γ. Μπερτσιάς, Π. Σιδηρόπουλος

“Radiological evolution in Axial SpA: what is of clinical importance and the effect of biologics”, Raj Sengupta (Διαφάνειες, Βίντεο)
“Therapeutic target in Axial SpA: does remission makes the difference?”, Raj Sengupta (Διαφάνειες, Βίντεο)

 

18:30 - 19:00 | Διάλειμμα

 

19:00 - 21:00 | Περιοχική παθολογία ΙΙΙ

Συντονιστές: Ε. Παπαδάκη, X. Φαφλιά

Ιερολαγόνιες αρθρώσεις – Σπονδυλική στήλη 
Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI Ν. Ματθαίου (Διαφάνειες, Βίντεο)
Πότε ο κλινικός παραπέμπει για MRI? Ν. Κούγκας (Διαφάνειες, Βίντεο)
MRI ευρήματα φλεγμονώδους προσβολής ΘΜΣΣ, Χ. Χρυσικόπουλος (ΔιαφάνειεςΒίντεο)
MRI ευρήματα φλεγμονώδους ιερολαγονίτιδας, Χ. Χρυσικόπουλος (Διαφάνειες, Βίντεο)

 

21:00 Welcome reception 

 

Σάββατο 30 Ιουνίου | 09:00 - 20:30

09:00 - 12:00 | Περιοχική παθολογία IV

Συντονιστές: Γ. Μαντζικόπουλος, Κ. Μποκή

Ώμος
Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI Ν. Γαλανάκης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Απεικόνιση υπακρωμιακής προστριβής και μιμητές: US, MRI, Ε. Βασσάλου (Διαφάνειες, Βίντεο)
Άλλα μη τραυματικά, νοσήματα – XR, MRI, Π. Κρανιώτης (Διαφάνειες, Βίντεο)

Αγκώνας – Άκρο χέρι – καρπός
Φυσιολογική ακτινοανατομία: XR, CT, MRI, Γ. Καλαράκης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Συχνές ρευματολογικές παθήσεις – black and white / XR, Α. Καραντάνας (Διαφάνειες, Βίντεο)
Μη ρευματολογικά νοσήματα καρπού: XR, MRI, Μ. Τζαλονίκου (Διαφάνειες, Βίντεο)

Συζήτηση - σχόλια επί κλινικών ερωτημάτων, Α. Καραντάνας (Βίντεο)

 

12:00 - 12:30 | Διάλειμμα

 

12:30 - 13:30 | Ηighlight lecture

Συντονιστές: Α. Καραντάνας, Δ. Μπούμπας

 

Current imaging of Juvenile idiopathic arthritis Clinical Cases, Mario Maas, Professor of Radiology, University of Amsterdam (Διαφάνειες, Βίντεο)

Comments: A. Karantanas, Μ. Raissaki

 

13:30 - 15:00 | Ελαφρύ Γεύμα

 

15:00 - 17:00 | Κλινικό φροντιστήριο ΙV: Απεικονιστική διάγνωση σε κλινικά σύνδρομα με ρευματολογικό ενδιαφέρον

Συντονιστές: Α. Ραπτοπούλου Γ. Ζαρίφης

Εν τω βάθει γλουταλγία (Deep gluteal pain syndrome): αίτια, απεικονιστική διάγνωση, θεραπεία (με απεικονιστική καθοδήγηση), Ε. Βασσάλου (Διαφάνειες, Βίντεο)
Σύνδρομο επώδυνου τροχαντήρα (Greater Trochanteric pain syndrome): αίτια, απεικονιστική διάγνωση, θεραπεία (με απεικονιστική καθοδήγηση), Γ. Μαντζικόπουλος (Διαφάνειες, Βίντεο)

Οστεοαρθρίτιδα κατ’ ισχίον αρθρώσεων: Τι θέλει να ξέρει ο κλινικός, K. Πίκουλας  (Διαφάνειες, Βίντεο)
Παθήσεις οστικού μυελού στα παιδιά, Μ. Ραϊσσάκη (Διαφάνειες, Βίντεο)

17:00 - 17:30 | Διάλειμμα- Cocktail


Εκθεση φωτογραφικού άλμπουμ
“Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι…” Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης

 

17:30 - 20:30 | «Rheumatology meets Radiology»: Διαδραστικό φροντιστήριο σε άγνωστα περιστατικά

Εκπαιδευτές: Α. Kαραντάνας, Κ. Πίκουλας, Γ. Μαντζικόπουλος, M. Tζαλονίκου

Μικρές ομάδες συνέδρων σε 3h εκπαίδευσης επί περιπτώσεων

 

Kυριακή 1 Ιουλίου | 09:00 - 14:45

09:30 - 11:30 | Κλινικό φροντιστήριο V: Παθολογία οστικού μυελού 

Συντονιστές: X. Xρυσικόπουλος, Ι. Καλλιτσάκης   

SAPHO-CRMO, Ο. Παπακωνσταντίνου (Διαφάνειες, Βίντεο)
Τρέχουσα απεικόνιση στην οστεονέκρωση και σύνδρομο παροδικού οστεομυελικού οιδήματος-μεταναστευτική οστεοπόρωση, Ε . Βασσάλου (Διαφάνειες, Βίντεο)
Κατάγματα ανεπάρκειας: αίτια, εντόπιση, απεικόνιση, Κ. Σπανάκης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Απεικονιστικά ευρήματα στη χρόνια καταπόνηση των οστών, Ι. Τσιφουντούδης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Don’t touch me lesions στις απλές ακτινογραφίες, Ν. Τσαβαλάς (Διαφάνειες, Βίντεο)

 

11:30 - 11:45 | Διάλειμμα

 

11:45 - 12:45 | Η Ρευματολογία συναντά την Ορθοπεδική   

Συντονιστές: Γ. Κοντάκης, Π. Σιδηρόπουλος

Κλινική εξέταση μηχανικού άλγους ΣΣ, δδ από aSpA, Μ. Λυκίσας (Διαφάνειες, Βίντεο)

Χρόνια πυελική αστάθεια: Διάγνωση και Θεραπεία, Θ. Τοσουνίδης (Διαφάνειες, Βίντεο)

 

12:45 -14:30 | Κλινικό φροντιστήριο VI: Παθήσεις από εναπόθεση κρυστάλλων και παθήσεις υμένα 

Συντονιστές: Ν. Κούγκας, Μ. Τζαλονίκου

Κρύσταλλοι BCP (ΗΑDD): Συνήθεις εντοπίσεις, διάγνωση με XR και US, Ν. Αυγουστίδης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες, απεικονιστική προσέγγιση, CT/ MR, Ε. Αμανάκης (Διαφάνειες, Βίντεο)
Παθήσεις του αρθρικού υμένα που μιμούνται φλεγμονώδη αρθρίτιδα: MRI, Α. Τζίνας (Διαφάνειες, Βίντεο)

 

14:30 - 14:45 | Συμπεράσματα – wrap up