Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με μεγάλη χαρά σας καλούμε στο «4ο Σχολείο Βασικής Ανοσολογίας για Κλινικούς» το οποίο θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, 16-18 Ιουνίου 2023!

Η γνώση των μηχανισμών γένεσης ανοσολογικά επαγόμενων παθήσεων, έχει δώσει καινοτόμες θεραπείες και διαγνωστικά εργαλεία. Με σκοπό τη βελτιστοποίηση της κλινικής εφαρμογής των νέων αυτών μέσων, οι κλινικοί ιατροί πρέπει να έχουμε συνεχή εκπαίδευση στην ανοσολογία. Το παρόν εντατικό και εστιασμένο πρόγραμμα βασικής-κλινικής ανοσολογίας περιλαμβάνει:

 • Στο πρώτο μέρος, υπενθύμιση βασικών μηχανισμών και παρουσίαση νέας γνώσης στο πεδίο της ανοσολογίας.
 • Στο δεύτερο μέρος εστιάζει σε νοσήματα του ανθρώπου δίνοντας την τρέχουσα γνώση για παθογένεια, νέες θεραπείες, διαγνωστικούς και προγνωστικούς βιοδείκτες. 


Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς Ρευματολόγους, Ογκολόγους, Νευρολόγους, Γαστρεντερολόγους, Δερματολόγους, Λοιμωξιολόγους. Απευθύνεται επίσης σε επιστήμονες βιοϊατρικών επιστημών με ενδιαφέρον στα ανοσολογικώς επαγόμενα νοσήματα του ανθρώπου.

Με ενθουσιασμό σας προσκαλούμε στη συνάντηση και περιμένουμε να σας δούμε στο Ηράκλειο!

URL: clinicalimmunology-crete-2023.gr

 

   Με εκτίμηση,  

Καθ. Π. Σιδηρόπουλος
Kλινική Ρευματολογίας-Κλινικής
Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ
Ιατρική Σχολή-Πανεπιστήμιο Κρήτης 

  Αν. Καθ. Π. Βεργίνης
Εργαστήριο Ανοσολογικής Ρύθμισης
& Ανοχής
Ιατρική Σχολή-Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

 

Day 1 - Friday 16/06/2023

09:00 - 11:00 Overview of the Immune Response

Chair: P. Verginis

 • Innate immunity (M. Semitekoglou) [ppt, video]
 • Antigen presentation (T. Alissafi) [ppt, video]
 • Adaptive immunity (A. Hatzioannou) [ppt, video]
 • B cell responses (Ε. Sevdali) [ppt, video]
11:00 - 11:30 Break
11:30 - 13:00 New Concepts in Immunology

Chair: T. Alissafi

 • Emergency hematopoiesis (I. Mitroulis) [ppt, video]
 • Fibroblasts in health and disease (V. Koliaraki) [ppt, video]
 • Computational genomics: Major contribution in translational research (C. Nikolaou) [ppt, video]
13:00 - 14:30 Light Lunch
14:30 - 17:00 Research in Immune Mediated Diseases

Chair: P. Verginis

 • Research in Immune Mediated Diseases (Poster Session with extended discussions) [video]
  
17:00 - 17:30 Break
17:30 - 19:00 Current Immunological trends in clinical topics

Chair: I. Mitroulis

 • Cells and pathways producing interferon in health and disease (A. Banos) [ppt, video]
 • Thrombosis and fibrosis in inflammation (P. Skendros) [ppt, video]
 • Immunosuppressive therapies and host susceptibility to infections (G. Chamilos) [ppt, video]
19:00 - 20:00 Keynote Lecture

Chair: D.T. Boumpas, P. Sidiropoulos

 • “Inflammation across Tissues: Unlocking the cellular basis of Immune Mediated Inflammαtory Diseases” (C. Buckley) [ppt, video]

 Day 2, Saturday. 17/06/2023

09:00 - 11:00 Autoimmune Diseases Pathogenesis: What’s new?

Chairs: A. Repa - A. Raptopoulou

 • Nephritis in Systemic Lupus Erythematosus (H. Frangou) [ppt, video]
 • Rheumatoid Arthritis: Novel pathological-clinical correlations (P. Sidiropoulos) [ppt, video]
 • Cytokine networks in the pathogenesis of spondylarthritides (G. Fragoulis) [ppt, video]
 • Inflammatory bowel diseases: Cellular players in-between innate-adaptive immunity (Ι. Drygiannakis) [ppt, video]
  
11:00 - 11:30 Break
11:30 - 13:00 Current concepts in immune-related CNS diseases

Chair: G. Bertsias

 • Degenerative diseases: Genetics and clinical aspects (I. Zaganas) [ppt, video]
 • Degenerative CNS diseases: Pathophysiological concepts (K. Tsamis) [ppt, video]
 • Neuroimaging current status and perspectives (E. Papadaki) [ppt, video]
  
13:00 - 14:00 Light Lunch
14:00 - 15:00 Autoimmune Diseases’ Pathogenesis: What’s new II?
Chair: M. Semitekolou
 • Early SLE (G. Bertsias) [ppt, video]
 • How to measure interferon in lab and the clinic (C. Mavragani) [ppt, video]

   

15:00 - 17:00 Interactive sessions: Clinical cases presentation with discussion 

Chairs: P. Skendros, I. Mitroulis

 • Case 1 (University Hospital of Alexandroupolis) [ppt, video]
 • Case 2 (Hematology Clinic, University General Hospital of Heraklion) [ppt, video]
 • Case 3 (Nephrology Clinic, University General Hospital of Heraklion) [ppt, video]
 • Case 4 (Rheumatology Clinic, P.G.N. Ioannina) [ppt, video]
 • Case 5 (1st Pre-educational Pathology Clinic, Laiko Hospital) [ppt, video]
 • Case 6 (Rheumatology DPPC PGN, ATTICON) [ppt, video]
 • Case 7 (Rheumatology Clinic, University General Hospital of Heraklion) [ppt, video]

17:00 - 17:30 Break

17:30 - 19:00 Immune deregulation in diseases
Chair: C. Mavragani

 • CAR T cells: Current clinical status (M. Ximeri) [ppt, video]
 • Cancer Immunotherapy (M. Tsoumakidou) [ppt, video]
 • Immune response patterns in inflammatory skin diseases (M.P. Konstantinou) [ppt, video]
 
19:00 - 20:30 Pharma industry perspectives in immunology

Chair: P. Sidiropoulos

 • Jay Tuttle, Ely Lilly [video]
 • Greg Friberg, Amgen [video]
 • Ioannis Dimitriadis, MSD [video]

 

20:00 Dinner


Day 3, Sunday, 18/06/2023

09:00 - 11:00 Workshop 1 Students’ Presentations

6 selected Presentations (20’)

11:00 - 11:30 Break
11:30 - 14:00 Workshop 2 Students’ Presentations

6 selected Presentations (20’)

14:00 - 15:00 Conclusions - Wrap Up

 

 

SYNEDRIO ANOS POSTER final CC 03