Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

Διευθυντής
Π. Σιδηρόπουλος - Αναπληρωτής Καθηγητής


Μέλη ΔΕΠ
Γ. Μπερτσιάς - Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας

Ειδικευμένοι Ιατροί
Ν. Αυγουστίδης - Επιμελητής A’
Α. Ρέπα – Επιμελήτρια B’
Ν. Κούγκας – Επικ. Επιμελητής

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ε. Φλουρή - Παθολόγος
Γ. Δημητράκη – Κλινική Ψυχολόγος

Ειδικευόμενοι Ιατροί
Π. Κυφωνίδου
Χ. Αδαμίχου
Α. Εσκιτζής
Α. Μολά

Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Βιολογικών και Ανοσοκατασταλτικών Θεραπειών)
Ν. Αυγουστίδης - Ρευματολόγος
Α. Κουντούρη - Νοσηλεύτρια
Σ. Πόλια - Νοσηλεύτρια
Μ. Ζαφειρίου - Νοσηλευτής

Μονάδα Κλινικής Έρευνας
Μ. Τζανακάκης - Νεφρολόγος
Ε. Καλογιαννάκη - Νοσηλεύτρια

Ερευνητικό Εργαστήριο
Π. Βεργίνης, PhD
Γ. Παπαδάκη, PhD
Χ. Σταθοπούλου, PhD
Σ. Γεωργάκης, MSc
Π. Γουτακόλη, MSc
Δ. Κοσμαρά, MSc