Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

Η Ρευματολογική Κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου, είναι η πρώτη αυτόνομη πανεπιστημιακή ρευματολογική κλινική της Ελλάδος. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα υψηλού επιπέδου στους ρευματοπαθείς της Κρήτης και του Ν. Αιγαίου. Λειτουργούμε ως κέντρο αναφοράς για τα συστηματικά αυτοάνοσα και χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα για τον πληθυσμό της Κρήτης, μια και είναι η μοναδική ρευματολογική κλινική της περιοχής.

Έχει δυναμικότητα 12 κλινών, λειτουργεί με 2 επιμελητές του ΕΣΥ και 4 ειδικευόμενους. Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου ημέρας, των εξωτερικών ιατρείων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων, η κλινική χρησιμοποιεί 4 νοσηλεύτριες εξειδικευμένες στη φροντίδα των ρευματοπαθών.

Η κίνηση της κλινικής αυξάνει σημαντικά τα τελευταία έτη. Η συνολική κίνηση το έτος 2019 ανήλθε σε 17.731 επισκέψεις, συγκριτικά με 2.937 συνολικές επισκέψεις το έτος 2003! (Γράφημα).

Με σκοπό την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η κλινική έχει αναπτύξει καινοτόμες δραστηριότητες όπως:

  • Το Νοσοκομείο Ημέρας-Μονάδα Εγχύσεων, για τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών και βιολογικών θεραπειών (αντι-ΤΝF, αντι-IL-6 και αντι-IL-1 αντισώματα, αναστολείς συνδιέγερσης των Τ-λεμφοκυττάρων (CTLA4Ig), αντισώματα που απαλείφουν τα Β-λεμφοκύτταρα).
  • Λειτουργεί ιατρείο πρώιμης αρθρίτιδας, όπου παραπέμπονται ασθενείς με διάρκεια συμπτωματολογίας <1 έτος, με σκοπό την άμεση εκτίμηση, διερεύνηση και έναρξη αγωγής.
  • Λειτουργούν ειδικά ιατρεία, όπως το ιατρείο νοσημάτων συνδετικού ιστού, προκλινικής αυτοανοσίας, συστηματικής σκλήρυνσης, οικογενούς Μεσογειακού πυρετού, συστηματικών αγγειϊτίδων.
  • Χρησιμοποιούμε υπερηχογράφημα μυοσκελετικού στην καθημερινή κλινική πράξη, τόσο για διαγνωστικούς όσο και θεραπευτικούς σκοπούς.
  • Εφαρμόζουμε στη κλινική πράξη τη διαγνωστική μέθοδο της τριχοειδοσκόπησης, σε περιπτώσεις ασθενών με αγγειοκινητικά/ισχαιμικά προβλήματα στα άκρα.

 

 kliniko ergo