Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

7Ο ΚΡΗΤΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


H ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ- 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Κύπρος 23-25.10.2015

Διοργάνωση:

Ρευματολογική Εταιρεία Κύπρου και Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου

 

1) K.Antoniou  Ρευματολογικά νοσήματα και πνεύμονας
2) Efthyvoulos Anastassiades  Θεραπεία ανοσοπενικής "Pauci-Immune" αγγεΐτιδας
3) Fanis P. Karageorgas  Υποτροπιάζουσες θρομβώσεις και ανεύρυσμα πνευμονικής αρτηρίας
4) J. Joseph  Παρουσίαση Περιπτώσεων: 3 περιπτώσεις και 2 ερωτήματα....
5) Αγγ. Κλεανθους, Χρ. Σκορδη   Παρουσίαση Περιπτώσεων: Σ. Guillain-Barre σε ασθενείς που λάμβαναν αντι-TNFα
6) Αντώνης Φανουριάκης  Η κοορτή "Πρώιμης Αρθρίτιδας" του Παν. Νοσ. Ηρακλείου
7) Αντώνης Φανουριάκης_2  Μελέτη νευροψυχιατρικού ΣΕΛ
8) Αντώνης Φανουριάκης_3  Βιβλιογραφική ενημέρωση - Νοσήματα συνδετικού ιστού
9) Αργυρώ Ρέπα  Βιβλιογραφική ενημέρωση - Οστεοπόρωση
10) Β. Τζαβάρα  Βιβλιογραφική ενημέρωση - Φλεγμονώδεις Αρθρίτιδες
11) Βασίλης Τσεκούρας  Οικονομική Αξιολόγηση anti-TNFα παραγόντων σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα στην Ελλάδα
12) Δημήτριος A. Βασιλόπουλος  Λοιμώξεις σε ασθενείς με συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα
13) Ειρήνη Γεργιανάκη  Η κοορτή ΣΕΛ "Λητώ" του Παν. Νοσ. Ηρακλείου
14) Ελένη Α. Φράγκου   Αναστολείς της καλσινευρίνης: Δεδομένα στη νεφρίτιδα ΣΕΛ
15) Ελένη Α. Φράγκου_2   Ερευνητικές εργασίες: 1. Gene expression and regulation in SLE. 2. Autophagy and SLE
16) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ   Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο με Αυτοάνοσες Εκδηλώσεις
17) Ιωάννης Παπαλόπουλος   Παρουσίαση Περιπτώσεων: κλινική περίπτωση
18) Ιωάννου Αντρέας-Ψαρέλης Σάββας   Παρουσίαση Περιπτώσεων: Νευροπάθεια Σ.Ε.Λ
19) Κ. Θωμάς   Θεραπεία συντήρησης στις ANCA αγγειίτιδες (ΑΑV)
20) Κονδύλη Ευμορφία   O ασθενής με ρευματολογικά νοσήματα στη ΜΕΘ
21) Μάριος Αντωνιάδης  Συγγενής θρομβοφιλία και Ρευματολόγος
22) Μαρία Τραχανά   Παιδιατρικός ΣΕΛ (πΣΕΛ) για το ρευματολόγο: Διάγνωση και αρχές θεραπείας
23) Νικόλαος Κούγκας  Διακοπή μακροχρόνιας αγωγής με διφωσφονικά σε ασθενείς με οστεοπόρωση - Πότε και σε ποιους ασθενείς
24) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΑ ΤΗΣ ΕΠΕ-ΕΠΕΡΕ  Πολυκεντρική μελέτη καταγραφής ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα στον Ελληνικό χώρο
25) Σκουτέλλας Βάσος   Παρουσίαση Περιπτώσεων: Εκτάκτως……ανήσυχα πόδια
26) Σκουτέλλας Βάσος_2   Θεραπευτικές επιλογές μετά από αποτυχία σε αρχική αγωγή με διφωσφονικά
27) Τεκτονίδου Μαρία   Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο: Διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα
28) Τσαλαπάκη Χριστίνα   Περιορισμός κορτικοστεροειδών στην κροταφική αρτηρίτιδα. Είναι εφικτός?
29) Φάνης Π.Καράγεωργας   Αγγειίτιδες - Νεώτερα Δεδομένα - 2015
30) Χριστάκης Χριστοδούλου   Ενδείξεις θεραπευτικής αγωγής και επιλογές σε ασθενή με χρόνια θεραπεία σε στεροειδή
31) Ψαρέλης Σάββας  Οστεοπόρωση: Πρακτικές οδηγίες για την παρακολούθηση της αγωγής
32) Πελαγία Κατσιμπρή   Παρουσίαση Περιπτώσεων: Θρομβώσεις σε ασθενή με ΣΕΛ
33) Περιπτώσεις   Παρουσίαση Περιπτώσεων: Ν. Still's ενηλίκων?
34) Ι.Μητρούσκα   Πνευμονική Υπέρταση σχετιζόμενη με Νοσήματα του συνδετικού ιστού