Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 
Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Κρήτης

Κατεβάστε σε PDF

1

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ COVID-19

 

Η Πανεπιστημιακή Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συστήνει τα κάτωθι βάσει της τρέχουσας γνώσης και των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας1, της  Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας2  και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ρευματολογίας (EULAR)3:

1. Συστήνει τον εμβολιασμό στους ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα έναντι της νόσου COVID-19 (δηλαδή έναντι του νέου κορονοϊού SARS-CoV-2), με τα εμβόλια που έχουν λάβει και θα λάβουν σχετική έγκριση.

2. Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί ή είναι υπό έρευνα είναι ασφαλή διότι περιέχουν μη ζώντα μέρη του ιού (π.χ. RNA). Ο εμβολισμός σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική ή/και βιολογική θεραπεία θεωρείται ασφαλής.

3. Η ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό, το επίπεδο δηλαδή των αντισωμάτων που θα δημιουργηθούν, ενδεχομένως να μην είναι ικανοποιητική. Οι εμβολιασμοί ιδανικά γίνονται σε περιόδους που η ασθένεια είναι σε ύφεση και όταν το επίπεδο της ανοσοκατασταλτικής αγωγής είναι χαμηλό. Πάραυτα δεν συστήνεται η ελάττωση της ανοσοκατασταλτικής αγωγής.

4. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα προληπτικά μέτρα μείωσης του κινδύνου έκθεσης (λ.χ. τήρηση αποστάσεων, χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου).

5. Ειδικά για τα άτομα που λαμβάνουν αγωγή με rituximab (Mabthera) πρέπει να προηγείται συνεννόηση με τον ιατρό για να οριστεί η ιδανικότερη χρονική στιγμή για τον εμβολιασμό.

6. Εξαιρούνται (και δεν θα πρέπει να εμβολιαστούν ή θα πρέπει να συνεννοηθούν πρώτα με τον ιατρό τους):

  • Άτομα με υπερευαισθησία στα περιγραφόμενα ενεργά συστατικά του εμβολίου ή με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής αλλεργίας σε εμβόλιο, φάρμακο ή τροφή.
  • Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 16 ετών (με τα παρόντα εμβόλια).
  • Έγκυες γυναίκες (επιπλέον, οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να αποφεύγουν εγκυμοσύνη για τουλάχιστον 2 μήνες μετά τον εμβολιασμό).
  • Άτομα που πάσχουν από οξεία σοβαρή εμπύρετη νόσο ή κάθε ελάσσονα ασθένεια (σχετική αντένδειξη) μέχρι  την  ανάρρωση, προκειμένου να  μην  υπάρξει ζήτημα  διαφοροδιάγνωσης από πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
  • Άτομα  στα  οποία  αντενδείκνυται  η  ενδομυϊκή  ένεση  λόγω  αιμορραγικής  διαταραχής  ή αντιπηκτικής θεραπείας.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω οδηγίες δύναται να τροποποιηθούν αναλόγως της γνώσης που αποκτάται.

Η Κλινική παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα ανανεώνει τις οδηγίες αν είναι αναγκαίο.

 

1. Πληροφορίες κοινού για τον εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19 από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών
2. Ενημέρωση και θέσεις της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του ιού SARS-CoV-2 ανοσοκατεσταλμένων ασθενών με ρευματικές παθήσεις, ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Δεκέμβριος 2020
3. EULAR View-points on SARS-CoV-2 vaccination in patients with RMDs